Atomic Home Product Activity Career Contact Us

งานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 39

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2558
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท อะตอมมิค ซายน์ ดีสทริบิวท์ จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการออกบูธนำเสนอสินค้าและ วิวัฒนาการนวัตกรรมด้านเทคนิคการแพทย์ ได้พบปะกับนักเทคนิคการแพทย์ระดับแนวหน้าจากโรงพยาบาลชั้นนำและ ศูนย์แล็บชั้นนำทั่วประเทศ

Atomic Science Distribute Co., Ltd.
149 Soi Praram 9 (58) (Soi 7 Seree 7)
SuanLuang District, Bangkok 10250.

 

 Tel : +662 300 5287,  +662 300 5288
 Mobile phone : +669 188 95144
 Fax : +662 300 5289
 E-mail : info@atomicgr.com
 
  
view